AMAZONAS AME AME 110 MIX 110 (7 CV / 5 KW) [Tutti]