CHEVROLET BLAZER S10 2.8 2835 LR2 (117 CV / 86 KW) [1985]