CHEVROLET LUMINA Tre volumi (VY, VZ) 3.6 3565 HFV6 (258 CV / 190 KW) [2006 – 2007]