CHEVROLET MALIBU 3.5 3510 LZ4 (220 CV / 162 KW) [2009 – 2010]