FORD ESCORT V Express (AVF) 1.8 D 1753 RTA,RTE,RTF,RTH (60 CV / 44 KW) [1991 – 1994]