FORD USA TAURUS (P5_) 3.0 2986 99UHEFI (129 CV / 95 KW) [1999]